Rehabilitering av hus


Bilder av hus i Lier som ble rehabilitert

18